Privacy

Bij Zoinks is uw privacy en de bescherming van uw gegevens onze topprioriteit. Alle verzamelde gegevens, zowel persoonlijke als niet-persoonlijke, worden beschermd met de hoogste wereldwijde normen.

Omdat wij van mening zijn dat uw persoonlijke gegevens altijd de uwe zijn en moeten blijven, hebben wij een sterk privacybeleid ingevoerd. Dit beleid is volledig in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving die in Nederland van kracht is.

De inhoud van dit privacybeleid is van toepassing op de website www.zoinks.nl en het gebruik van de diensten die door deze site aan de gebruiker worden aangeboden.

1. Kennisgeving

Telkens wanneer wij informatie vragen die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zal u uitdrukkelijk worden gevraagd om deze informatie te verstrekken en/of ons toestemming te geven om deze te gebruiken. Deze informatie wordt door ons systeem gevraagd telkens wanneer bevestiging van uw toestemming vereist is om verder te gaan (bv. toestemming vragen voor het gebruik van cookies wanneer u onze site bezoekt).

2. Uw toestemming

U hebt altijd de keuze om ons al dan niet toestemming te geven om uw gegevens te verwerken.

Bij gegevens die niet essentieel zijn voor de kernfunctionaliteit van onze diensten (bijv. cookies voor marketingdoeleinden, bedrijfsnaam, etc.) kunt u de toestemming weigeren zonder dat dit gevolgen heeft.

Als u ervoor kiest om het gebruik van essentiële informatie voor het gebruik van onze diensten (bijv. essentiële cookies, e-mailadres) te weigeren, zullen wij u geen toegang kunnen geven tot alle aspecten van Zoinks Analytics die deze informatie nodig hebben om te functioneren. Of bepaalde informatie al dan niet essentieel is voor onze diensten, zal expliciet worden aangegeven wanneer u wordt gevraagd om deze informatie te verstrekken of wanneer u ons toestemming geeft om deze informatie te gebruiken.

Door akkoord te gaan met dit privacybeleid en ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze informatie verwerken zoals beschreven in dit privacybeleid.

3. Gebruik

3.1. Gegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen verschillende vormen van persoonlijk identificeerbare informatie. Dit omvat alle informatie die direct kan worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat uw naam, e-mailadres, bedrijfsgegevens en meer.

Wij verzamelen ook gegevens op basis van uw gebruik van ons platform met onze optionele cookies. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld en verwerkt, wat betekent dat ze niet naar u of uw persoon kunnen worden herleid.

3.2. Hoe wij uw gegevens gebruiken
Wij gebruiken uw persoonlijk identificeerbare informatie voor de volgende doeleinden:

 • U te informeren over belangrijke informatie met betrekking tot Zoinks Analytics, evenals alle andere informatie waarvoor u kiest om voor te kiezen.
 • Contact met u opnemen als u ons daarom verzoekt via onze ondersteuningsdiensten voor Zoinks Analytics, of om andere redenen waarvoor u kunt kiezen.
 • Wij gebruiken anonieme gebruiksgegevens om het gebruik van ons platform door onze gebruikers te analyseren, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.


Indien een federale rechtbank, rechter of wetshandhavingsinstantie een wettelijk verzoek doet om uw persoonsgegevens of andere informatie over u of uw persoon, zijn wij wettelijk verplicht om hen uw persoonsgegevens te verstrekken. In deze gevallen kunnen wij dit doen zonder uw toestemming en zonder u op de hoogte te stellen.

Buiten deze drie categorieën zal geen enkele partij buiten Zoinks ooit toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, tenzij u ons daar specifiek toestemming voor geeft. Indien wij uw gegevens toch willen delen met een externe partij buiten deze drie categorieën, zullen wij u altijd eerst expliciet om toestemming vragen.

4. Bewaring van informatie

Wij bewaren uw gegevens zolang dit nodig is om u van onze diensten te kunnen voorzien. Alle persoonlijke identificeerbare informatie zal worden verwijderd wanneer u ons laat weten dat u wilt stoppen met het gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld door uw Zoinks Analytics-account te verwijderen), of wanneer u ons expliciet verzoekt om deze informatie te verwijderen. Zodra uw verzoek is ingediend en bevestigd, zal uw informatie binnen 14 dagen worden verwijderd.

Informatie kan langer worden bewaard indien dit noodzakelijk is voor wettelijke vereisten. Indien vereist door de wet of bevolen door een federale rechter of rechtbank, kunnen we informatie langer bewaren en/of delen met genoemde organisatie.

5. Uw rechten

5.1. Uw rechten
U bent de eigenaar van uw informatie. Zoals bepaald door de GDPR, hebt u verschillende rechten met betrekking tot de behandeling van uw informatie door ons.

 • Recht op toegang: U hebt het recht om een kopie te ontvangen van alle persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot u en uw persoon die wij hebben verwerkt
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om alle persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons hebt verstrekt te laten corrigeren of aanpassen in het geval de informatie niet correct is
 • Recht op wissing: U hebt het recht om sommige of alle persoonlijk identificeerbare gegevens die wij hebben verzameld op uw verzoek te laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt er recht op dat wij de verwerking van relevante persoonlijk identificeerbare informatie stopzetten indien deze informatie niet correct is, onwettig is, niet langer nodig is volgens de informatie in ons privacybeleid en/of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van deze informatie door ons. Bezwaar maken is alleen geldig als er voor ons geen essentiële reden is om deze informatie te verwerken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die wij hebben verwerkt over te dragen aan een andere partij.


Indien u van een van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres aan het einde van dit privacybeleid.

5.2. Recht op bezwaar
Wij zijn wettelijk verplicht om u afzonderlijk te informeren over uw recht om bezwaar te maken. Conform de Europese GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat wij uw persoonlijk identificeerbare gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. Als u bezwaar bij ons aantekent, zijn wij wettelijk verplicht om de verwerking van deze gegevens voor dat doel onmiddellijk stop te zetten. U kunt een bezwaar indienen via het e-mailadres aan het einde van dit privacybeleid.

6. Opt-out

Naast onze kerndiensten bieden wij verschillende extra diensten aan om uw ervaring te verbeteren. Dit omvat het versturen van nieuwsbrieven, contact met u opnemen voor klanttevredenheidsonderzoeken, et cetera. U kunt zich op elk moment afmelden voor dit soort diensten. Voor ons contact via e-mail, kunt u op de link onderaan elke e-mail klikken om uw voorkeuren te wijzigen. U kunt zich ook afmelden voor aanvullende communicatie en diensten in uw accountinstellingen.

7. Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen verschillende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Om dit te bereiken maken wij gebruik van:

 • Beveiligingssoftware, waaronder virusscanners.
 • TLS beveiligde verbindingen voor een veilige verbinding tussen onze servers en uw apparaat.
 • De internetstandaarden DKIM, SPF en DMARC om ons e-mailverkeer te beschermen.

8. Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Wanneer dit gebeurt, wordt u minstens twee weken op voorhand op de hoogte gebracht van de inwerkingtreding van de wijzigingen. Als u het niet eens bent met het nieuwe beleid, staat het u vrij om uw toestemming binnen de gegeven periode in te trekken.

9. Contact

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, er een opmerking over hebt, wilt praten over de handhaving van ons beleid of ons privacybeleid op een andere manier wilt bespreken, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:

sayhello@zoinks.nl